Fedora 30

Fedora 30 jest już w becie i szykują się do zamrożenia wersji pakietów. Zespół RPMFusion przygotował już repozytoria pełne kodeków oraz multimediów. Czas więc na aktualizację.

Przed usunięciem fedora-release dobrze sprawdzić, które z tych pakietów są zainstalowane:

rpm -qa | grep release

# rpm -e --nodeps fedora-release fedora-release-notes fedora-release-server fedora-release-workstation
# dnf install --allowerasing --releasever=30 fedora-gpg-keys fedora-release
# rpm -Uvh https://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-branched.noarch.rpm https://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-30.noarch.rpm
# yum update
# reboot

Przy w miarę szybkim łączu oraz dysku ssd całość zajmuje 15 minut, w czasie których można bez przeszkód pracować.