GIT to przeszłość…

… przyszłość to zzzver.sh. 🙂

#!/usr/bin/bash
# very basic version control system

# let's check current directory
PWD=$(pwd)

# check flags and do stuff
if [ "$1" = "init" ] ; then
 # initialize repository
 mkdir $PWD/stable
 mkdir $PWD/test
 mkdir $PWD/archive
 touch $PWD/zzzrepo
 echo "$(date): repository initialized" | tee -a $PWD/zzzrepo
 
elif [ "$1" = "diff" ] ; then
 if [ -z $2 ] ; then
  # diff test and stable directories
  diff -d -r $PWD/test/ $PWD/stable/
 else
  # diff test and stable directories with the content of specified archive
  mkdir $PWD/archive/difftemp
  tar -zxvf $PWD/$2 -C $PWD/archive/difftemp
  echo "------ Test ------"
  diff -d -r $PWD/test $PWD/archive/difftemp/test
  echo " "
  echo " ----- Stable ------"
  diff -d -r $PWD/stable $PWD/archive/difftemp/stable
  rm -fr $PWD/archive/difftemp
  echo " "
 fi

elif [ "$1" = "merge" ] ; then
 # overwrite stable with test
 rm -fr $PWD/stable/*
 cp --recursive $PWD/test/* $PWD/stable/
 echo "$(date): merged test into stable" | tee -a $PWD/zzzrepo

elif [ "$1" = "save" ] ; then
 # save test and stable as an archive under a name of date and time
 tar -zcf $PWD/archive/$(date +%F_%T).tar.gz test/ stable/
 echo "$(date): repository archived" | tee -a $PWD/zzzrepo

elif [ "$1" = "load" ] ; then
 if [ -z $3 ] ; then
  # overwrite test and stable with content of the specified archive
  rm -fr $PWD/test
  rm -fr $PWD/stable
  tar -zxf $2 -C $PWD
  echo "$(date): restored backup from $2 archive" | tee -a $PWD/zzzrepo
 elif [ "$3" = "test" ] ; then
  # overwite just test with content of specified archive
  rm -fr $PWD/test 
  tar -k -zxf $2 -C $PWD &> /dev/null
  echo "$(date): restored test repo backup from $2 archive" | tee -a $PWD/zzzrepo
 elif [ "$3" = "stable" ] ; then
  # overwrite just stable with content of specified archive
  rm -fr $PWD/stable
  tar -k -zxf $2 -C $PWD &> /dev/null
  echo "$(date): restored stable repo backup from $2 archive" | tee -a $PWD/zzzrepo
 fi

elif [ -z $1 ] ; then
 # echo some instructions
 echo " "
 echo -e "Please specify:\r
  'init' to create repository,\r
  'diff' to compare test and stable repo,\r
  'diff archive/name.tar.gz' to compare test and stable with specified archive,\r
  'merge' to copy test into stable,\r
  'save' to archive test and stable as date_time.tar.gz,\r
  'load archive/name.tar.gz' to replace test and stable with content of specified archive,\r
  'load archive/name.tar.gz test' to replace test with content of specified archive,\r
  'load archive/name.tar.gz stable' to replace stable with content of specified archive."
  echo " "

else
 echo "I give up, you wrote something wrong. :("
 echo " "

fi

W ramach standardowego bashowego klepania tylko mi potrzebnych rzeczy, napisałem sobie system kontroli wersji. Ja niby wiem, że wszyscy mają GITa (czytaj: Github i Bitbucket), ale chciałem czegoś prostszego. W skrócie, skrypt umie: rozróżniać pomiędzy STABLE i TESTING, archiwizować obydwa powyższe i każdy z osobna, diffować repozytoria oraz archiwa, odtwarzać repo z archiwum. To wszystko, czego potrzebuję. Sprawdza się tutaj stara prawda, że najlepszy program to ten, który sam sobie napiszesz.
Nie wiem do końca czemu zrobiłem go po angielsku. Przypuszczalnie zamierzałem stosować go na wirtualkach bez polskich znaków, ale tak do końca to już nie pamiętam.

Skrypt został troszkę zaktualizowany. Jedna z najlepszych rzeczy, jaką sam dla siebie zrobiłem.