Nextcloud 16 i Kalendarz

Ostatnio aktualizowałem NextClouda do wersji 16 i podczas aktualizacji otrzymałem informację o niekompatybilności kalendarza z wersją 16. Okazało się, że nie jest tak źle. Po aktualizacji NextClouda zaktualizowałem Kalendarz w aplikacjach i włączyłem go w Twoich Aplikacjach.

Jak po każdej aktualizacji, warto przejść się do katalogu z zainstalowanych Nextcloudem i dodać brakujące indeksy do bazy danych:

sudo -u [uzytkownik] php occ db:add-missing-indices

Po aktualizacji autorzy NextClouda zwrócili moją uwagę, że baza danych nie jest skonfigurowana dla obsługi znaków 4-bajtowych, więc emotikonki nie będą działać. Znak czasów…