strftime

Format zapisu zegara według strftime

Mamy w *niksie bardzo powszechnie używany program do pokazywania daty oraz godziny. Nazywa się strftime właśnie i wiele pulpitów oraz menedżerów okien używa go w ustawieniach zegara na pasku zadań. Gnome pokazuje go u mnie w formie [skrócona nazwa dnia] [dzień] [miesiąc] [dwucyfrowy rok] [godzina]:[minuta]. Bardzo mi to odpowiada i lubię taki format zegarka na innych pulpitach. Używając strftime będzie to wyglądało tak:

%a %d %b %y %R

Wygląda trochę magicznie, ale w istocie jest to po prostu zwykły napis, zawierający spacje oraz znaki. strftime zinterpretuje jednak słowa rozpoczynające się od znaku % po swojemu:

  • %a to skrócony dzień tygodnia (%A to cały dzień tygodnia),
  • %d to dzień miesiąca,
  • %m to numer miesiąca,
  • %y to dwucyfrowy rok (%Y to czterocyfrowy rok),
  • %R to czas w formacie godzina:minuta (można to rozbić na %H:%M, gdzie %H to godzina i %M to minuta).

Strftime można również dostosować do systemu zapisu w USA, gdzie nasz 24-godzinny zegar używany jest chyba tylko w wojsku. W tym wypadku do zapisu daty można użyć %D, a do zapisu godziny %r.