Porty dla NFS

Krótko i na temat. Dodałem kiedyś wpis o aktówce w Linuksie, ale nie doprecyzowałem w nim wszystkich portów, jakich potrzebuje do komunikacji. Ostatnio potrzebowałem uruchomić sobie NFS na CentOSie i okazało się, że 111 oraz 2049 nie wystarczy. Mam sobie taki plik /etc/sysconfig/nfs, do którego należy dopisać pewne wartości, które chcę mieć na stałe:

MOUNTD_PORT=22222
STATD_PORT=22223
LOCKD_TCPPORT=22224
LOCKD_UDPPORT=22225

Przed wybraniem portu należy oczywiście upewnić się, że nic w systemie tego nie używa. Dla mnie najwygodniej użyć do tego netstat -atpn. Do czego są te porty:

 • MOUNT_PORT jest używany przez rpc.mountd za każdym razem, kiedy klient zamontuje dowolny eksport nfsa,
 • STATD_PORT dla rpc.statd, którego serwer używa do kontroli stanu podłączonych klientów,
 • lockd kontroluje coś związanego z kernelem; jeszcze nie wiem co, ale kiedy się dowiem, to napiszę 🙂 .

W pliki /etc/sysconfig/iptables piszemy więc coś takiego:

# nfs
-A INPUT -s 192.168.1.0/24 -p tcp -m tcp --dport 111 -j ACCEPT
-A INPUT -s 192.168.1.0/24 -p udp -m udp --dport 111 -j ACCEPT
-A INPUT -s 192.168.1.0/24 -p tcp -m tcp --dport 2049 -j ACCEPT
-A INPUT -s 192.168.1.0/24 -p udp -m udp --dport 2049 -j ACCEPT

# nfs-mountd
-A INPUT -s 192.168.1.0/24 -p tcp -m tcp --dport 22222 -j ACCEPT
-A INPUT -s 192.168.1.0/24 -p udp -m udp --dport 22222 -j ACCEPT

# nfs-statd
-A INPUT -s 192.168.1.0/24 -p tcp -m tcp --dport 22223 -j ACCEPT
-A INPUT -s 192.168.1.0/24 -p udp -m udp --dport 22223 -j ACCEPT

# nfs-lockd
-A INPUT -s 192.168.1.0/24 -p tcp -m tcp --dport 22224 -j ACCEPT
-A INPUT -s 192.168.1.0/24 -p udp -m udp --dport 22225 -j ACCEPT

I mamy łączność. 192.168.1.0/24 można poprawić, biorąc pod uwagę, w jakiej podsieci jesteśmy. Można też w ogóle zrezygnować z parametru -s ip.ip.ip.ip, jeżeli mamy dodatkowy firewall na routerze. Ja dla pewności zawsze go dopisuję.

Aktówka w Linuksie

aktówka

Tak jak system Windows „od zawsze” ma swoją aktówkę, tak Linux od zawsze ma Network File System. Program ów pozwala montować katalogi z innego komputera tak samo, jakby były podłączonymi lokalnie urządzeniami.

Zaczniemy od serwerka:

apt-get install nfs-kernel-server
dnf install nfs-utils

co pozwoli nam cokolwiek udostępniać. Następnie włączymy sobie na chwilkę demona, żeby sprawdzić czy wszystko działa. Na Debianie jest to:

systemctl enable rpcbind
systemctl start rpcbind
systemctl enable nfs-kernel-server
systemctl start nfs-kernel-server

lub w przypadku Fedory

systemctl enable rpcbind
systemctl start rpcbind
systemctl enable nfs-server
systemctl start nfs-server

i usługa działa, tylko niczego jeszcze nie udostępnia. Żeby to zmienić, zajmiemy się plikiem /etc/exports. Nfs musi mieć tylko jedną linijkę:

/home/magazyn 192.168.123.0/24(rw,sync,no_subtree_check,crossmnt,no_root_squash,fsid=0)

Już piszemy co to wszystko znaczy:

 • /home/magazyn to katalog, który będziemy udostępniać,
 • 192.158.123.0/24 to podsieć, której pozwalamy na dobranie się do naszych plików,
 • rw oznaczy read/write
 • dzięki sync nie trzeba czekać na odmontowanie „partycji”, żeby Linux doprowadził do ładu wszystkie operacje I/O (pamiętacie odmontowywanie dyskietek? 🙂 ),
 • no_subtree_check to od jakiegoś czasu domyślna opcja, dzięki której po zamontowaniu nie będzie widać katalogów nadrzędnych, czyli /home/magazyn,
 • crossmnt to opcja pozwalająca widzieć w zamontowanym katalogu zamontowane tak urządzenia, np. pendrajwa w /home/magazyn/pen, albo kolajny nfs w /home/magazyn/nfs2,
 • no_root_squash pozwala na nadpisywanie plików utworzonych przez roota,
 • fsid=0 przydaje się jeżeli system plików, na którym stoi serwer nfs, nie ma UUID (jeżeli ma i jest zwykłą partycją, to podanie fsid nie ma żadnego znaczenia).

Następnie trzeba utworzyć ten cały katalog i pozwolić zapisywać:

mkdir /home/magazyn
chmod 2770 magazyn

No dobrze, ale kto właściwie ma prawa do zapisu w tym katalogu? Na razie root. Utworzymy się sobie grupę, która będzie mogła tam zapisywać:

groupadd -g 9876 druzyna
chown -R nfsnobody:druzyna /home/magazyn
usermod -aG druzyna uzytkownik1

Grupę druzyna o GID 9876 należy dodać na każdym kliencie oraz wrzucić do niej użytkowników mających mieć prawa do zapisu.

Pozostało jeszcze otwarcie kilku portów: 111 i 2049, tcp oraz udp. Można dopisać do skrptu iptables:

# nfs
-A INPUT -s 192.168.123.0/24 -p tcp -m tcp --dport 111 -j ACCEPT
-A INPUT -s 192.168.123.0/24 -p udp -m udp --dport 111 -j ACCEPT
-A INPUT -s 192.168.123.0/24 -p tcp -m tcp --dport 2049 -j ACCEPT
-A INPUT -s 192.168.123.0/24 -p udp -m udp --dport 2049 -j ACCEPT

[aktualizacja: zajrzyj też do wpisu Porty dla NFS]

Skoro już o firewallu, to musimy też o sprawie poinformować plik /etc/hosts.allow

portmap 192.168.123.

Teraz wystarczy zrestartować przy pomocy ststemctl demony rpcbind oraz nfs-kernel-server / nfs-server i gotowe.

Na kliencie podpiętym do sieci 192.168.123. trzeba tylko zamontować „partycję”, tak jak wszystko inne podłączane do komputera:

mkdir /mnt/magazyn
mount -t nfs4 192.168.123.10:/home/magazyn /mnt/magazyn

i nic więcej. Jeżeli chcemy szybciej, to dodajemy do pliku /etc/fstab linijkę:

192.168.123.10:/ /mnt/magazyn nfs4 users,rw,noauto 0 0

przy czym lubię dodawać parametr noauto (serwer nie zawsze jest włączony). Wówczas wystarczy w dowolnym momencie krótkie

mount /mnt/magazyn
umount /mnt/magazyn

No i mamy swoją aktówkę. 🙂 Skomplikowane? Na pewno. Dużo roboty jak na tak prosty efekt? Trochę tak. Pasuje mi jednak to rozwiązanie. Trudno znaleźć dystrybucję bez nfs w repozytorium, unikamy wysyłania naszych rzeczy (nawet zaszyfrowanych) w internet, nie potrzebujemy serwerów pośredniczących, itd… Zamontowany udział nfs traktowany jest przez Linuksa jak każdy inny pejdrajw, partycja, płyta CD, czy cokolwiek. Nie trzeba doinstalowywać programów klienckich, dbać o odpowiednie wersje, i znowu itd… Kiedy już się raz przejdzie przez konfigurację, wszystko po prostu działa. Tak, jak powinno być na Linuksie.